Privacy policy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De Lachende Buik, voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, mindful eten expert, is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres:    Hugo Molenaarstraat 22a
Postcode:                           3022 NS
Plaats:                                 Rotterdam
KvK:                                     67388396
BTW nr.:                             NL149603848B01
Telefoonnummer:            06-48076062
e-mailadres:                      info@delachendebuik.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe de Lachende Buik persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
De Lachende Buik respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website: https://delachendebuik.nl
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Lachende Buik. Wees je er dus van bewust dat de Lachende Buik niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van de Lachende Buik.

PERSOONSGEGEVENS DIE DE LACHENDE BUIK VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de Lachende Buik verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaan
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

Gegevens over jouw activiteiten op de website:

 • Klantnummer;
 • Bestelnummer;
 • Bestelgegevens;
 • Rekeningnummer;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE LACHENDE BUIK VERWERKT

De Lachende Buik verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
De Lachende Buik heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@delachendebuik.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE LACHENDE BUIK PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van
de Lachende Buik en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan de Lachende Buik verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel                                                                                                              Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;                                             Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame                 Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen
(telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp),
indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.       Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of
eventuele wijzigingen van diensten                                                         Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.               Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;                                   Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. De Lachende Buik verwerkt ook persoonsgegevens
als ik hier wettelijk toe verplicht ben,
zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte                 Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving                         Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Lachende Buik) tussen zit.
De Lachende Buik maakt gebruik van de volgende programma’s of – systemen:

Autorespond:

Autorespond is een marketingplatform voor: e-mailmarketing, automatisering en klantrelaties. Ik gebruik dit programma om mailinglijsten, campagnes en funnels te maken.

Mollies:

Onze online shoppingcart module wordt gehost en beheerd door Mollies. Zij bieden ons een online handelingsplatform dat ons in staat stelt om een groot aantal van onze producten en diensten te leveren en verkopen aan u.
Uw gegevens worden opgeslagen via data opslag van Mollies. Uw gegevens zijn veilig opgeslagen op een beveiligde server achter een firewall.
Indien u kiest voor een rechtstreekse online betaling om uw aankoop te voltooien, dan slaat Mollies uw credit card, PayPal of iDeal betaalgegevens op. Uw transactie gegevens worden slechts opgeslagen zolang als nodig is om uw aankoop te voltooien. Nadat de transactie is voltooid, worden deze gegevens gewist.
Afronden van het betalingsproces gebeurt in een veilige, gecontroleerde omgeving die voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van online betalingsverwerking.
LET OP: de Lachende Buik zal op geen enkel moment uw betaalgegevens opslaan. Dit proces wordt gecontroleerd en beheerd door Mollies. U kunt hun privacybeleid en veiligheidsbeleidlezen op de website: http://www.mollies.com.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

De Lachende Buik bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

De Lachende Buik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige van deze externe dienstverleners, zoals verwerkers van online betalingen, hebben hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die zij van ons nodig hebben om uw transactie mogelijk te maken.

Persoonsgegevens  Termijn Reden
de Lachende Buik 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Eventuele gegevens van jou terug kan vinden  of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven nieuwsbrief Ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek De Lachende Buik analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te  stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw
activiteiten op de website
30 dagen na websitebezoek De Lachende Buik analyseert jouw gedrag op de  website om daarmee de website te verbeteren en het  aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Voor deze aanbieders raden wij u aan om hun privacybeleid te lezen, zodat u inzicht krijgt in de manier waarop uw persoonlijke gegevens door deze aanbieders zullen worden behandeld.
Zodra u onze website verlaat of wordt doorgestuurd naar een website van derden, valt u niet langer onder dit privacybeleid of Gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links: Wanneer u klikt op bepaalde links op onze website (bijvoorbeeld een bron van een artikel), is het mogelijk dat u op een externe website terecht komt. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en raden u in dat geval aan om hun privacybeleid te lezen, indien u daar behoefte aan heeft.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Lachende Buik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt de Lachende Buik gegevens:

Derde   Categorie  Doel delen  Welke gegevens
Administratiekantoor   Verwerker   Om de inkomstenbelasting te doen  Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem   Verwerker   Om facturen en offertes te kunnen opmaken   Gegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider
IP nummer
  Verwerker  Voor de website en e-mails  Naam en email adres
Bank   Verwerkings-
verantwoordelijke
 Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door de Lachende Buik in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@delachendebuik.nl
De Lachende Buik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Lachende Buik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

de Lachende Buikt wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat de Lachende Buik niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van de Lachende Buik wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die de Lachende Buik gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Functionele en analytische cookies
De Lachende Buik maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van de Lachende Buik.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard. Gegevens verzameling voor remarketing of voor advertenties staan uit.
Zie voor de privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy

Social media buttons

Op de website van de Lachende Buik zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
https://delachendebuik.nl is de website van de Lachende Buik.

Facebook

Ten behoeve van de verwerking van de advertenties op Facebook maakt de Lachende Buik website gebruik van de Power Pixel plugin van Facebook. Facebook maakt voor mij profielen aan en ‘look-a-like audiences’.
Zie voor de privacy policy van Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van de Lachende Buik maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De website van de Lachende Buik maakt gebruik van een firewall.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Desktop en Laptop zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is vergrendeld met een pincode. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van uitgebreide anti-virus software.
Wachtwoorden die ik gebruik bevinden zich in een wachtwoord kluis die sterk versleuteld is.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de Lachende Buik verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@delachendebuik.nl

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien u hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacy beleid op deze pagina en de website. Wijzigingen zullen op deze pagina aangegeven worden ten opzichte van de oorspronkelijke tekst, zodat u op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, en hoe en onder welke omstandigheden we deze gebruiken.
Deze privacy- en cookieverklaring is van 24 mei 2018

Deze website maakt gebruik van cookies. Hieronder kun je aangeven of je toestemming geeft om mijn marketing cookies in je browser op te slaan. Ik kan zo mijn website en aanbod nog beter maken. Klik op Tuurlijk, Lonneke als je hier mee akkoord gaat. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn privacyverklaring.